Zrušenie registrácie.

07.02.2016 16:38

Riadiaci orgán seriálu MRC 2016  

R U Š Í

registráciu jazdca Ladislava ŠVAJKA, vozidlo Subaru Impreza v triede A4 z dôvodu nesplnenia článku 9 Bezpečnostných predpisov (podmienky ochranného rámu vo vozidle) pre sezónu 2016.

Zároveň bol tento jazdec diskvalifikovaný z podujatia Dobšinská zima 2016, teda nezískal žiadne body v triede A4.

V prípade, že doplní do svojho vozidla ochranný rám, môže požiadať znovu o registráciu.

 

Riadiaci orgán seriálu MRC