Macík Racing

  1.  POKYNY k 2% z daní.

  2.  2% pre Macík Racing.

  3.  Sponzorstvo pre Macík Racing.

www.facebook.com/Mac%C3%ADk-Racing-1360829513979132/posts/
 

Občianske združenie Macík Racing
Partizánska 181/16
99001 Malý Krtíš
IČO: 42395135
účet č. SK4709000000005072837742
VEC: Žiadosť o 2% z Vašich daní.
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie Macík Racing. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Macík Racing je občianske združenie ktoré prevádzkuje automobilový športový tím. Jazdcom je mladý 19 ročný pretekár Milan Macík, ktorý napriek svojmu veku už šiesty rok jazdí automobilové súťaže. Za tieto roky získal viac ako 100 pohárov a ocenení. V roku 2015 absolvoval Rally školu, získal licenciu jazdca a môže sa zúčastňovať aj vážnejších automobilových súťaží organizovaných SAMŠ.
Vzhľadom na to, že motoristický šport a príprava mladých športovcov je finančne veľmi náročná a neumožňuje nášmu OZ Macík Racing prefinancovať väčšie projekty a športové podujatia, dovolili sme si Vás touto cestou požiadať o sponzorskú pomoc, ktorá by nám pomohla aktívne realizovať naše pretekárska aktivity, zlepšiť tréningové podmienky nášho jazdca, zabezpečiť mu kvalitné športové náradie, či prípravu mladého pretekára na športovú kariéru.
Čo Vám môžeme poskytnúť za Vašu sponzorskú podporu:
 prezentačný plagát Vašej firmy v priestoroch pretekárskeho depa
 uvádzanie Vašej firmy ako sponzora pri pretekoch
 zverejnenie v zozname sponzorov na stránke www.minirallycup.sk a na FB stránke
 iné, po vzájomnej dohode
Pomôžte nám prosím podieľať sa na príprave mladých talentov, ktorí by nás reprezentovali na automobilových súťažiach.
O bližšie informácie sponzorskej pomoci nás môžete kedykoľvek osloviť.
Ďakujeme.