Zmena znenia predpisov pre seriál MRC 2016.

18.03.2016 07:25

Zmena znenia predpisov pre seriál MRC 2016.

 

 

Dňa: 17. 3. 2016

Riadiaci orgán seriálu MRC 2016 dnešným dňom ruší znenie článku

 

 

  1.  Spolujazdec môže byť osoba  staršia ako 18 rokov, veľmi sa odporúča, aby tiež bola držiteľom vodičského oprávnenia.

 

Bezpečnostných predpisov pre seriál MRC 2016 a nahradzuje ho textom:

 

      20.  „Spolujazdec môže byť vo veku 16 až 18 rokov, za podmienky, že v mieste  

              konania súťaže je prítomný jeho rodič, alebo zákonný zástupca a vodič posádky

              spĺňa všetky požadavky stanovené v predchádzajúcom článku.“

 

 

Táto zmena predpisov má za úlohu umožniť aj mladším záujemcom o motorizmus  venovať sa tomuto športu pred dosiahnutím dospelosti.