Prihláška pre MRC Dolná Strehová 2014 a RSDS Dolná Strehová.

17.05.2014 11:50

Pozor!!! Každý vyplňte a pošlite prihlášku podľa toho či chcete štartovať v seriály MRC, alebo RSDS!!!

Prihlášky posielajte na: micars@azet.sk

prihláška mrc dolná strehová MRC
prihláška RSDS dolná strehová