MRC Liptov 22.-23.08.2014

23.07.2014 14:05

Verejné ospravedlnenie sa usporiadateľovi MRC Liptov 2014.


My, členovia posádky št. čísla 303 v zložení Marek PIKULA – Jaromír MEDVEĎ, ktorí sme súťažili na podujatí MRC Liptov 2014 v dňoch 22.-23. august 2014 s vozidlom VW Golf 2,0 EČV: BR 299 BJ sa týmto listom
v e r e j n e   o s p r a v e d l ň u j e m e
usporiadateľovi uvedeného podujatia, osobitne p. Debnárovi, za naše neuvážené, až vulgárne vyjadrenia na adresu usporiadateľov tohto podujatia. Tieto naše vyjadrenia vychádzali z nášho presvedčenia, že sme ako posádka boli poškodení pri hodnotení výsledkov uvedeného podujatia. V danej chvíli sme si však neuvedomili, že do výsledkov boli započítané aj penalizácie za porušenie retardérov na trati. Ale teraz si uvedomujeme, že ani to nás neoprávňovalo sa tak vulgárne a urážlivo vyjadrovať pred ostatnými súťažiacimi v sále kultúrneho domu v Jakubovanoch.
Ešte raz sa ospravedlňujeme.
       Marek PIKULA             Jaromír MEDVEĎ

 

Zoznam prihlásených MRC Liptov

12 prihlaska - MRC
12 prihlaska - voľný pohár
Časový harmonogram MRC Liptov
Mapa MRC Liptov
Príjazdová mapka MRC Liptov.
Situačná schéma servisnej a parkovacej zóny MRC Liptov.
Zvláštne ustanovenia MRC Liptov