MRC Dolná Strehová 10.11.6.2016.

10.05.2016 09:15

Rally Klub Dolná Strehová usporiada v dňoch 10.11.6.2016 už štvrtý ročník preteku seriálu MRC. Súčasťou preteku bude aj súťaž o Pohár starostu Dolnej Strehovej a pretek seriálu RSDS. Jazdci seriálu RSDS odjazdia tri merané kolá len v areáli letiska, nakoľko je povolený aj štart vozidlám bez ochranného rámu. Jazdci ktorí majú vo vozidlách ochranný rám, môžu odjazdiť obidve trate, pokiaľ zaplatia štartovné 15,-€ za tri kolá RSDS (len v priestore letiska) a 45,-€ za tri rýchlostné skúšky určené pre vozidlé štartujúce v MRC a o Pohár starostu Dolnej Strehovej. Viac sa dozviete keď si pozorne prečítate Zvláštne ustanovenia, ktoré sú zverejnené nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť, prajeme veľa úspechov a jazdeckých i diváckych zážitkov.

MRC D.S.- Zvláštne ustanovenia 2016 .

Prihláška - MRC 2016 D. Strehová.

Prihláška - MRC 2016 RSDS.
Prihláška - MRC 2016 D. Strehová voľný pohár.

Maďarsky Zvláštne ustanovenia 2016