Dobšinská zima 2015.

09.01.2015 08:58

7.2.2015 sa uskutoční v Dobšinej a okolí už 13. ročník populárnej zimnej automobilovej súťaže Dobšinská zima. Zvláštne ustanovenia a prihlášku nájdete nižšie. Vyplnené prihlášky posielajte najneskôr do 1.2.2015  na adresu: info@dobsinskykopec.com    

(prihlášky budú prijímané až do 4.2.2015, ale zo zvýšeným vkladom o 50,-€)

DZ_vykonávacie nariadenie č1_2015.

               

Prihláška dobšinská zima 2015.


ZU Dobšiná 2015