Disciplinárne rozhodnutie

29.05.2016 20:10

Disciplinárne rozhodnutie

riadiaceho orgánu seriálu MRC 2016


 

                Dňa 28. mája 2016 počas podujatia MRC Tatry, zaradeného do seriálu MRC 2016, sa vodič posádky č. 105 Hubka Zdeno – Kóssi Semir dopustil závažného porušenia článku  13 Bezpečnostných predpisov, ktorý znie: „Povinná výstroj posádky je kombinéza (minimálne montérková, odporúčaná je nehorľavá, aj s prešlou homologáciou) s dlhým rukávom, povinné sú rukavice pre jazdca, povinná je pevná obuv.“

Porušenia bezpečnostných predpisov sa vodič dopustil tým, že hneď po štarte do rýchlostnej skúšky si stiahol z rúk rukavice a ďalej viedol vozidlo na trati bez rukavíc.

Nespochybniteľným dôkazom tohoto porušenia predpisov je onboard video, ktoré si sama posádka vyhotovila a hneď v ten deň zavesila na internet, (https://www.youtube.com/watch?v=L4uR46Y_i0k)  takže riadici orgán seriálu MRC 2016 ani napotreboval vyjadrenie, alebo vysvetlenie dotknutej posádky k tomuto porušeniu.

Vzhľadom k tomu, že uvedená posádka nedokončila pretek a nebola teda klasifikovaná ani vo svojej triede, ani v absolútnom hodnotení, riadiaci orgán MRC 2016 posádku nemôže ani diskavalifikovať z tohoto podujatia, ani jej odobrať body.

Avšak posádke sa týmto verejne vyjadruje

DISCIPLINÁRNE NAPOMENUTIE s výstrahou,

že v prípade ďalšieho akéhokoľvek porušenia predpisov MRC 2016 bude posádka vylúčená zo seriálu a nebude jej umožnená ani účasť v kategórii Voľný pohár pri ďalších podujatiach, zaradených do seriálu MRC 2016.

 

Riadiaci orgán seriálu MRC 2016