MRC Liptov.

01.08.2015 17:18

6. Minirally LIPTOV 4.-5. september 2015

Zvláštne ustanovenia
Príjazdová mapka.
Mapa celková
Prihláška - MRC.
Prihláška - voľný pohár.

Itinerár na obhliadku Liptov 2015