MRC 2016

14.12.2015 09:07

Tu môžete nájsť registračný formulár pre posádky do seriálu MRC pre rok 2016 a predbežný kalendár podujatí MRC.

Registračný formulár posádky, pre seriál MRC 2016.

Registračný formulár zaielajte na mailovú adresu:  debnararh@hotmail.com

 

Predbežný kalendár podujatí MRC pre sezónu 2016:

4. Kalendár podujatí MRC 2016 

     1. MRC Dobšinská zima, termín 6. február 2016

     2. MRC Moldava, termín  23. apríl 2016                        

     3. MRC Liptov Tatry, termín  máj 2016 

     4. MRC Dolná Strehová, termín 10.-11. jún 2016

     5. MRC Liptov (Jakubovany), termín 2.-3. september 2016                          

     6. MRC Veľké Zlievce, termín 16.-17. september 2016